Slide 1
DIE FCS -Stelsel bied die volgende voordele:
PlayPlay

Akkurate Meting – Meting van produktiwiteit per werknemer, span, boord, variëteit of plaas.
Bespaar tyd – Verminder tyd en administratiewe werk aansienlik.
Bespaar kostes – Bespaar kostes deur akkurate monitering.
Dissiplinêre verhore – Kan as bewys gebruik word in dissiplinêre verhore.
Verbeter Arbeid – Dit lei tot 'n meer effektiewe en doeltreffende arbeidsmag.
Data Dadelik Beskikbaar – Statistieke en data is onmiddellik beskikbaar.
Gebruikersvriendelik – Dit is gebruikersvriendelik vir die plaaswerkers.
Aanpasbaar – Aangepas vir elke individuele boer se behoeftes.
Ondersteuningstelsel – Het 'n ondersteuningstelsel van opgeleide spesialiste.
Uitstekende Opbrengs – Betaal ditself deur besparings - uitstekende opbrengs op belegging.
Skale – Kan verbind word met die platform en hangskale.

Slide 1
DIE FCS -Stelsel bied die volgende voordele:
PlayPlay

Akkurate Meting – Meting van produktiwiteit per werknemer, span, boord, variëteit of plaas.
Bespaar tyd – Verminder tyd en administratiewe werk aansienlik.
Bespaar kostes – Bespaar kostes deur akkurate monitering.
Dissiplinêre verhore – Kan as bewys gebruik word in dissiplinêre verhore.
Verbeter Arbeid – Dit lei tot 'n meer effektiewe en doeltreffende arbeidsmag.
Data Dadelik Beskikbaar – Statistieke en data is onmiddellik beskikbaar.
Gebruikersvriendelik – Dit is gebruikersvriendelik vir die plaaswerkers.
Aanpasbaar – Aangepas vir elke individuele boer se behoeftes.
Ondersteuningstelsel – Het 'n ondersteuningstelsel van opgeleide spesialiste.
Uitstekende Opbrengs – Betaal ditself deur besparings - uitstekende opbrengs op belegging.
Skale – Kan verbind word met die platform en hangskale.

Tyd & Bywoning

 • Akkurate intydse klok in die boord bespaar tyd/lone.

 • Bywoningsregisters en bedrog word tot die minimum beperk

 • Handmatige papierwerk word uitgeskakel en data word akkuraat voorberei sonder om die datavaslegging verkeerd te interpreteer

 • Die stelsel werk op die uitsondering, eerder as die reël, en bespaar dus tyd in admin

 • Omvattende skofreëls vir die landbou- en pakhuissektore

 • Verslae is beskikbaar vir afwesigheid, vertraging, kort tyd, oortyd, daaglikse en weeklikse ure

 • Outomatiese verwerking van al die verlof

 • Werknemers kan in en uit in die boord inklok om tyd te bespaar

 • Funksies soos oordrag van ure, oortydopvulling en algemene betalings is beskikbaar

 • Kan in dissiplinêre sake gebruik word

Klik Hier vir meer

Stukwerk

 • Data word regstreeks in die boord ingesamel volgens boord / aktiwiteit / variëteit / kultivar / eenhede wat gedoen / ure wat gewerk is

 • Gebruikersvriendelike en buigsame toepassing

 • Kan alle verskillende soorte stukwerk en produktiwiteit hanteer

 • Dit koppel aan hang- en platformskale en monitor die produktiwiteit en produksiegewigproduksie soos die dag vorder

 • Elimineer dubbel sak klok

 • Kry verslae oor stukwerk en produktiwiteit per span/werknemer op ‘n daaglikse basis

 • Verslae oor die beste verdieners beklemtoon onderpresterende spanne en werknemers

 • Eenheidsprys glyskale kan opgestel word om produksie te verhoog

 • Tipes werknemers kan opgestel word om verskillende scenario’s te hanteer, dit wil sê grond- en leerplukkers

 • Produksiedoelwitte kan voor die seisoen ingevoer word

 • Gebruikersvriendelike en buigsame toepassing kan alle verskillende soorte stukwerk en produktiwiteit hanteer

 • Funksies soos skandering na daglading en verskillende verwerkingsmetodes beskikbaar

Klik Hier vir meer

Koste Toedeling

 • Tyd en bywoning en werkure word outomaties aan die betrokke kostepunte toegeken

 • Elimineer handmatige en onakkurate insette en bespaar die administrateur baie tyd

 • Die databasis vir kosteberekening gee die bestuur ‘n hulpmiddel om die vordering van aktiwiteite akkuraat en daagliks te monitor

 • Die statistiese data van die vorige jare kan gebruik word om akkurate begrotings te doen

 • Die data -integriteit van die stelsel word gewaarborg, aangesien die kostekoste -data na die betaalstaat uitgevoer word

Klik Hier vir meer

Ongeskeduleerde pouses

 • Monitor alle toilette en rookpouses per werknemer.

 • Die ongeskeduleerde breekleser kan op deure en/of draaipunte aangebring word.

 • Die toepassing skakel met die tyd- en bywoningsisteem en neem normale pouses in ag by die verwerking van die ongeskeduleerde onderbrekings.

 • Uitsonderingsverslae word op ongeskeduleerde tyd per werknemer gegenereer.